آن حرفه خاص

رمان اجتماعی

جوانی است از عصر بلاتکلیفی ها، تصویری از خود در ذهن دارد که به دنبال تحققش این در و آن در می‌زند. رویای خاص بودن، چیزی است که رودخانه وجودش را خروشان می‌کند. همچون سیلی جاری، گاه بیم ویرانی می‌رود گاه امید آبادانی.
در روزگار سرعت و صنعت و انتزاع، نیاز به خاص بودن بی‌رحمانه ترین نیاز تحمیلی ما است. چه کنیم؟

روانشناس

سارا زارعی

من از آنهایی هستم که به سختی فهمیدند در زندگی چه میخواهند و بالاخره چه چیزی راضیشان می‌کند. از آنهایی که یک خط راست و مستقیم خوشحالشان نمی‌کند. با فراز و نشیب بسیار در نهایت به نقطه ای رسیدم که امروز ایستاده ام. روانشناسی که رشته من در هر دو مقطع کارشناسی و ارشد است، به من کمک کرد تا بفهمم باید اهداف چند رشته‌ای داشته باشم. مثلا نقطه تلاقي ای پیدا کنم بین هنر و علم. دوست دارم حرف‌های روانشناسی را در قالب داستان بگویم یا بکشم یا فیلم کنم و یا به هر طریق دیگری. اینجا مکانی است که دست آوردهای این آرزو را به نمایش خواهم گذاشت.

کتاب متنی

خواننده

تماس با من